Koszt dostawy

Za dostawę odpowiada firma kurierska DHL.
Koszt dostawy na terenie Polski: od 20 PLN
Koszt dostawy na terenie Unii Europejskiej: od 82 PLN
Dostawa poza teren Unii Europejskiej: już wkrótce!

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w Eclair.shop oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.

4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy (Unia Europejska). Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w Eclair.shop.

5. Dostawy Produktów dokonywane są przez firmy kurierskie, z którymi Sprzedający zawarł umowę. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu, a koszt ponownej dostawy poniesie Klient.