Czas realizacji

1. Zamówienie złożone przez kupującego skutkuje obowiązkiem zapłaty.

2. Realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty.

3. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego.

4. Zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych lub od 4-7 tygodni w przypadku Produktów, które trzeba wyprodukować.

5. Jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.

6. Warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Unii Europejskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.